WARSZTATY DLA SZKÓŁ

dookoła świata z klockami Lego®

Zajęcia LEGO Education to idealne uzupełnienie i utrwalenie wiadomości nabywanych w przedszkolu i szkole, a także sposób na poznawanie otaczającego nas świata i pożyteczne spędzanie wolnego czasu.

Nasze zajęcia pozwalają uczestnikom nabywać praktyczne doświadczenia w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, oraz oswajać się i zrozumieć fundamentalne zagadnienia fizyki, mechaniki, elektroniki, programowania, budowania konstrukcji. Dzieci i młodzież podczas zajęć rozwijają się językowo i przystosowują w zakresie współpracy w grupach.

Najważniejszym dla Nas celem jest rozwijanie zdolności technicznych i kreatywności uczestników warsztatów. Sprawiamy, że nauka zagadnień przedmiotów ścisłych staje się łatwa, przystępna i interesująca.

Jesteśmy nauczycielami z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym w pracy z dziećmi – zdobytym podczas pracy w szkole oraz zajęć dodatkowych. Posiadamy również wszelkie kwalifikacje i certyfikaty do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem klocków LEGO Education.

Dzięki temu jako pierwsza firma w Polsce i jak na razie jedyna otrzymaliśmy licencję na samodzielny lokal LEGO Education Innovation Studio.

LEIS

Wycieczka jednodniowa

Do wyboru:

Kreatywne budowanie polega na budowaniu bez instrukcji, a więc jest to samodzielne wymyślanie i tworzenie przez uczniów konstrukcji do podanego tematu, Rozwijają twórcze myślenie i umiejętność pracy w grupie. Uczniowie budują kreatywne – podświetlane makiety.

(WeDo 1.0 WeDo 2.0, Maszyny i Mechanizmy + pneumatyka)

Zajęcia zostały opracowane dla uczniów szkół podstawowych i pomagają w rozwijaniu ich umiejętności w dziedzinach nauk ścisłych, podstaw inżynierii i programowania (kodowania).Każdy projekt został opracowany na podstawie 3 faz:

 • Odkrywanie – uczniowie poznają naukowe zagadnienie i pytanie mu towarzyszące, dyskutują nad możliwymi rozwiązaniami
 • Kreowanie – uczniowie budują, programują i modyfikują model złożony z Lego. Projekt może być typu: badawczy, rozwiązujący problem lub tworzący model.
 • Dzielenie się wynikami pracy – uczniowie opisują swój projekt i dzielą się zdobytym doświadczeniem

Zajęcia są tak skonstruowane by móc wykorzystać w nich przedmioty takie jak – technika, fizyka, informatyka, matematyka oraz przyroda.

W trakcie zabawy zestawem dzieci mają możliwość rozwijania swoich pomysłów, wykorzystania zdobytej wiedzy oraz poznania otaczającego ich świata. Projekty mają różny stopień trudności i pokrywają wiele zagadnień m.in. związanych z codziennym życiem, zasadami fizycznymi, nauką o Ziemi i kosmosie oraz podstawami inżynierii. Projekty skupiają się na rozwijaniu ośmiu nawyków ważnych dla naukowca i inżyniera:

 • zadawanie pytań i rozwiązywanie problemów
 • użycie modeli
 • projektowanie prototypów
 • badanie
 • analiza i interpretacja danych
 • wykorzystanie logicznego rozumowania
 • zaangażowanie w dyskusję
 • uzyskanie, ocena i przekazywanie informacji.

Starsi uczniowie pracując na zestawach maszyny i mechanizmy badają maszyny napędzane silnikiem, uczą się w jaki sposób korzystać z arkuszy z tworzywa sztucznego do kalibracji i przechwytywania wiatru, badają mechanizmy przekładni i kół zębatych. Ciekawe zajęcia dotyczą również fizyki – badanie zasad pneumatyki przez budowę prawdziwych modeli, pomiar ciśnienia…

W trakcie lekcji poruszane są takie zagadnienia jak liczenie, matematyczne operacje, algebraiczne myślenie, pomiary, geometria i przestrzenne myślenie. Dodatkowo dzieci uczone są krytycznego myślenia i metodyki rozwiązywania problemu: zadanie odpowiedniego pytania, logiczne rozumowanie, wytrwałość i precyzja a także modelowanie i reprezentacja liczb z użyciem klocków. Klocki LEGO inspirują do nauki, pokazując poszczególne kroki, które należy wykonać w trakcie rozwiązywania problemu. Dzięki temu łatwo odnieść numeryczne zagadnienia do rzeczywistego, otaczającego dzieci świata.

Dzieci mogą pracować samodzielnie albo w grupach, ucząc się tym samym współpracy, wymiany pomysłów i oceny proponowanych rozwiązań.

Dla klas I-III

Zajęcia mają charakter interaktywnych pokazów, podczas których uczniowie aktywnie uczestniczą przeprowadzając doświadczenia lub asystując przy eksperymentach. 

Tematyka zajęć jest dopasowana do nowej podstawy programowej na poziomie szkoły podstawowej. 

Podczas zajęć uczniowie (zajęcia dobierane tematycznie w zależności od wieku uczniów) wspólnie z prowadzącym spróbują wytworzyć prawdziwą burzę oraz dowiedzą się w jaki sposób chronić się przed szkodliwymi skutkami wyładowań atmosferycznych. Sprawdzimy jakie przedmioty są podatne na elektryzowanie, oraz poznają sposoby elektryzowania się ciał. Dzieci zagrają w elektrycznego ping-ponga z generatorem Van de Graaffa. Wspólnie z prowadzącym wybudujemy muffinkowe elektryczne działo odkrywając przy tym prawo Coulomba. Elektrycznie obudzimy bibułowego węża wykorzystując przyciągające własności ładunków elektrycznych. Dzieci dowiedzą się czym jest prąd elektryczny oraz poznają zasady jego bezpiecznego użytkowania. 

Dodatkowo podczas zajęć eksperymenty dotyczące powietrza.

Zajęcia po wcześniejszej rezerwacji i potwierdzeniu możliwego terminu.

99 zł/os

przy ilości powyżej 20 osób

109 zł/os

przy ilości 15 - 20 osób

Wycieczka trwa 5 godzin – 9:00 – 14:00 lub 10:00 – 15:00

W cenę wliczony jest obiad.

Dzieci otrzymują od Nas w prezencie koszulki lub kubki z własnym imieniem (możemy zrobić z tarczami lub herbem szkoły)

Prowadzimy także warsztaty jedno i dwu godzinne

Zestawy LEGO Education są doskonałymi narzędziami do rozwijania m. in. umiejętności myślenia logicznego,analitycznego, algorytmicznego, samodzielności, precyzji. Poza nauką programowania dają uczniom możliwość rozwoju kreatywności, wyobraźni, zdolności technicznych oraz językowych.
Zajęcia takie mogą wspierać Państwa w kreowaniu bardziej angażującego środowiska, sprzyjającego procesowi edukacyjnemu.

Posiadamy pierwszy w Polsce licencjonowany lokal LEGO Education Innovation Studio, który jest przystosowany do organizacji zajęć klasowych z wykorzystaniem klocków LEGO Education. W związku z tym mamy możliwość przygotowania lekcji z wybranych przez Państwa przedmiotów.

Przykładowe tematy zajęć:

 • Podstawy programowania – informatyka, technika
 • Zadania tekstowe – matematyka
 • Maszyny i mechanizmy – fizyka
 • Pneumatyka, energia odnawialna – fizyka
 • Baśnie i bajki – edukacja polonistyczna