WARSZTATY

zajęcia pozalekcyjne w Campusie

Kreatywne budowanie polega na budowaniu bez instrukcji, a więc jest to samodzielne wymyślanie i tworzenie przez uczniów konstrukcji do podanego tematu, Rozwijają twórcze myślenie i umiejętność pracy w grupie. Uczniowie budują kreatywne – podświetlane makiety.

(WeDo 1.0 WeDo 2.0, Maszyny i Mechanizmy + pneumatyka)

Zajęcia zostały opracowane dla uczniów szkół podstawowych i pomagają w rozwijaniu ich umiejętności w dziedzinach nauk ścisłych, podstaw inżynierii i programowania (kodowania).Każdy projekt został opracowany na podstawie 3 faz:

 • Odkrywanie – uczniowie poznają naukowe zagadnienie i pytanie mu towarzyszące, dyskutują nad możliwymi rozwiązaniami
 • Kreowanie – uczniowie budują, programują i modyfikują model złożony z Lego. Projekt może być typu: badawczy, rozwiązujący problem lub tworzący model.
 • Dzielenie się wynikami pracy – uczniowie opisują swój projekt i dzielą się zdobytym doświadczeniem

Zajęcia są tak skonstruowane by móc wykorzystać w nich przedmioty takie jak – technika, fizyka, informatyka, matematyka oraz przyroda.

W trakcie zabawy zestawem dzieci mają możliwość rozwijania swoich pomysłów, wykorzystania zdobytej wiedzy oraz poznania otaczającego ich świata. Projekty mają różny stopień trudności i pokrywają wiele zagadnień m.in. związanych z codziennym życiem, zasadami fizycznymi, nauką o Ziemi i kosmosie oraz podstawami inżynierii. Projekty skupiają się na rozwijaniu ośmiu nawyków ważnych dla naukowca i inżyniera:

 • zadawanie pytań i rozwiązywanie problemów
 • użycie modeli
 • projektowanie prototypów
 • badanie
 • analiza i interpretacja danych
 • wykorzystanie logicznego rozumowania
 • zaangażowanie w dyskusję
 • uzyskanie, ocena i przekazywanie informacji.

Starsi uczniowie pracując na zestawach maszyny i mechanizmy badają maszyny napędzane silnikiem, uczą się w jaki sposób korzystać z arkuszy z tworzywa sztucznego do kalibracji i przechwytywania wiatru, badają mechanizmy przekładni i kół zębatych. Ciekawe zajęcia dotyczą również fizyki – badanie zasad pneumatyki przez budowę prawdziwych modeli, pomiar ciśnienia…

NOWOŚĆ!!! Matematyka i programowanie w świecie MINECRAFT!
Minecraft to bardzo popularna i lubiana przez dzieci gra. Dzięki kreatywności można w niej tworzyć wspaniałe światy i je eksplorować. Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie postanowiliśmy połączyć naukę matematyki i programowania z zabawą. Dzięki temu powstał innowacyjny autorski system zajęć – Matematyczny Minecraft.
“Twoje dziecko może uczyć się matematyki grając w swoją ulubioną grę”
Zajęcia mogą być świetnym motorem napędowym do nauki matematyki dla dzieci, które nie radzą sobie z realizowanym w szkole materiałem, jak i doskonałym sposobem na rozwój dodatkowych kompetencji dla najzdolniejszych uczestników.
Wykorzystujemy matematykę w praktyce ucząc elementów programowania. Dziecko nie traci czasu na samą rozrywkę, ale zdobywa cenne umiejętności matematyczno-programistyczne.
Na zajęciach dzieci pod okiem instruktora logują się do specjalnie przygotowanej przez nas wersji gry Minecraft. Uczestnicy rozwiązują zadania matematyczne, zgodne z podstawą programową dla klas 1-3 szkoły podstawowej.
Zapoznają się również z podstawowymi pojęciami i konstrukcjami logicznymi z zakresu programowania: warunek, pętla, zmienna. Realizowane zadania mają charakter indywidualny jak i grupowy.
Nasze zajęcia są zorganizowane według wszystkich obowiązujących reżimów sanitarnych. Dzieci zajmują jednoosobowe stanowiska, zachowując przepisowe odległości. Komputery i sprzęt edukacyjny są dezynfekowane po każdych zajęciach.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu – od września do czerwca.
Zachęcamy do zapisów. Liczba miejsc ograniczona!

proces nauczania wspomagany jest przez wizualne materiały dydaktyczne i interaktywne ćwiczenia. Proponowana przez nas forma nauki języka angielskiego dla dzieci, wykorzystuje zestawy edukacyjne marki LEGO® Edukation i sprawia, że w naturalny dla dzieci sposób, tj. poprzez słuchanie, powtarzanie i docelowo tworzenie własnych wypowiedzi, następuje rozwój wyobraźni, zdolności manualnych, kreatywności i logicznego myślenia oraz oczywiście zasobów językowych.

Grafik zajęć: