WARSZTATY

zajęcia pozalekcyjne w Campusie

Kreatywne budowanie polega na budowaniu bez instrukcji, a więc jest to samodzielne wymyślanie i tworzenie przez uczniów konstrukcji do podanego tematu, Rozwijają twórcze myślenie i umiejętność pracy w grupie. Uczniowie budują kreatywne – podświetlane makiety.

(WeDo 1.0 WeDo 2.0, Maszyny i Mechanizmy + pneumatyka)

Zajęcia zostały opracowane dla uczniów szkół podstawowych i pomagają w rozwijaniu ich umiejętności w dziedzinach nauk ścisłych, podstaw inżynierii i programowania (kodowania).Każdy projekt został opracowany na podstawie 3 faz:

 • Odkrywanie – uczniowie poznają naukowe zagadnienie i pytanie mu towarzyszące, dyskutują nad możliwymi rozwiązaniami
 • Kreowanie – uczniowie budują, programują i modyfikują model złożony z Lego. Projekt może być typu: badawczy, rozwiązujący problem lub tworzący model.
 • Dzielenie się wynikami pracy – uczniowie opisują swój projekt i dzielą się zdobytym doświadczeniem

Zajęcia są tak skonstruowane by móc wykorzystać w nich przedmioty takie jak – technika, fizyka, informatyka, matematyka oraz przyroda.

W trakcie zabawy zestawem dzieci mają możliwość rozwijania swoich pomysłów, wykorzystania zdobytej wiedzy oraz poznania otaczającego ich świata. Projekty mają różny stopień trudności i pokrywają wiele zagadnień m.in. związanych z codziennym życiem, zasadami fizycznymi, nauką o Ziemi i kosmosie oraz podstawami inżynierii. Projekty skupiają się na rozwijaniu ośmiu nawyków ważnych dla naukowca i inżyniera:

 • zadawanie pytań i rozwiązywanie problemów
 • użycie modeli
 • projektowanie prototypów
 • badanie
 • analiza i interpretacja danych
 • wykorzystanie logicznego rozumowania
 • zaangażowanie w dyskusję
 • uzyskanie, ocena i przekazywanie informacji.

Starsi uczniowie pracując na zestawach maszyny i mechanizmy badają maszyny napędzane silnikiem, uczą się w jaki sposób korzystać z arkuszy z tworzywa sztucznego do kalibracji i przechwytywania wiatru, badają mechanizmy przekładni i kół zębatych. Ciekawe zajęcia dotyczą również fizyki – badanie zasad pneumatyki przez budowę prawdziwych modeli, pomiar ciśnienia…

W trakcie lekcji poruszane są takie zagadnienia jak liczenie, matematyczne operacje, algebraiczne myślenie, pomiary, geometria i przestrzenne myślenie. Dodatkowo dzieci uczone są krytycznego myślenia i metodyki rozwiązywania problemu: zadanie odpowiedniego pytania, logiczne rozumowanie, wytrwałość i precyzja a także modelowanie i reprezentacja liczb z użyciem klocków. Klocki LEGO inspirują do nauki, pokazując poszczególne kroki, które należy wykonać w trakcie rozwiązywania problemu. Dzięki temu łatwo odnieść numeryczne zagadnienia do rzeczywistego, otaczającego dzieci świata.

Dzieci mogą pracować samodzielnie albo w grupach, ucząc się tym samym współpracy, wymiany pomysłów i oceny proponowanych rozwiązań.

proces nauczania wspomagany jest przez wizualne materiały dydaktyczne i interaktywne ćwiczenia. Proponowana przez nas forma nauki języka angielskiego dla dzieci, wykorzystuje zestawy edukacyjne marki LEGO® Edukation i sprawia, że w naturalny dla dzieci sposób, tj. poprzez słuchanie, powtarzanie i docelowo tworzenie własnych wypowiedzi, następuje rozwój wyobraźni, zdolności manualnych, kreatywności i logicznego myślenia oraz oczywiście zasobów językowych.

Grafik zajęć: