WARSZTATY

zajęcia pozalekcyjne w Campusie

Zajęcia przeznaczone dla dzieci uczęszczających do przedszkola w wieku od 4 do 6 lat.

Zagadnienia:

 • Poznaj maszyny i urządzenia
 • Moje ZOO
 • Zawody
 • Pierwsza pomoc (policja, straż, pogotowie)
 • Dom moich marzeń
 • Świat zwierząt
 • Transport (morski, lądowy, powietrzny)
 • Poznaj proste mechanizmy
 • Poznaj proste maszyny
 • Mój pierwszy robot

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych uczęszczających do klas od 1 do 4.

Zagadnienia:

 • Maszyny proste
 • Proste mechanizmy
 • Maszyny napędzane silniczkiem
 • Energia odnawialna (słońce, wiatr, woda)
 • Pneumatyka
 • Mój pierwszy robot Wedo
 • Robot Mindstorms

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych uczęszczających do klas 5 i 6.

Zagadnienia:

 • Programowanie
 • Energia odnawialna (słońce,woda.wiatr)
 • Silniki i serwomechanizmy
 • Pneumatyka
 • Maszyny i robonarzędzia
 • Mój pierwszy robot Mindstorms NXT

Zajęcia przeznaczone dla uczniów gimnazjów uczęszczających do klas od 1 do 3.

Zagadnienia:

 • Matematyka, fizyka, informatyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Automatyka
 • Silniki i serwomechanizmy
 • Programowanie
 • Komputerowe sterowanie maszyn
 • Programowanie mikrokontrolerów
 • Użycie czujników elektronicznych

 

Grafik zajęć: